Về Với Ruộng Vườn

– Một năm về với ruộng vườn kết quả ra sao ?

– Vụ hè thu bội thu 75 kg /sào, giảm chi phí 150.000 đ/sào. Lãi cao hơn người ta 2.000.000 đ . Mình dành cho người đói và đã gửi cho Bà Mẹ Công Giáo…

– Còn vụ Mùa, khó khăn nhất vì sâu rầy ?

– Giống mới đạt hiệu quả năng suất nhưng giá lúa quá bèo không bán được. Lại là lúa "sạch" không xịt thuốc nên người đói lại ăn gạo sạch không xịt thuốc. Thật khó tin phải không !

– Còn thanh long thì sao ?

– Đang nhờ CARITAS giúp vay vốn, tài liệu lấy từ mạng nhưng kém vì Việt Nam không có viện nghiên cứu cây thanh long thật sự !

– Có lẽ vì "cớ chế" ?

– Mình nghĩ vậy. Dường như Nông dân mãi là con bò sữa !

– Obama nói phải thay đổi.

– Đúng sẽ phải thay đổi…

" PHÁT TRIỂN LÀ TÊN MỚI CỦA HOÀ BÌNH"
( ĐGH Phaolô VI)

Lm Nguyễn Kim Anh