Viếng Nghĩa Trang

Viếng Nghĩa Trang

Vĩnh biệt người

Đớn đau và nước mắt

Ta khóc vì thương người

Ta khóc vì nhớ người

Ta khóc vì mất người.

Khung trời cũ

Chỉ còn ta lẻ loi

Cầu cho người sớm gặp Ngài nơi cuối trời hạnh phúc. 

bè ta vây quanh xác thân em

Nghĩa địa chiều hàng cờ đen bay phất phới

Hàng dương xanh vút

Cỏ mọc xanh um xung quanh ngôi mộ trắng

Thánh giá nghiêng nghiêng bia chử đỏ

Ghi tên người triệu triệu lần ta đã nhắc

Thời gian trôi như dòng nước lũ

Cuốn đi tất cả

Những đá sỏi cuộc đời đè nặng trên ta như phù sa con nước.

Dập vùi ta trong dòng cát bạc bao la

Để chúng ta quên nhau quên nhau vĩnh viễn

Xóa nhòa tình sử như dấu chân trên cát khi triều dâng

Hôm nay đây

Chỉ còn ta bên nấm mộ người

Hàng dương xanh, cỏ vẫn xanh

Ngôi mộ ác nghiệt vẫn giữ chặt người trong lòng nó chắc chắn

Tấm bia vẫn sừng sững cất cao đầu

Khuôn mặt người đã nhạt nhòa, thôi chẳng nhìn nhau được nữa.

Cầu cho người sớm gặp Ngài nơi cuối trời hạnh phúc

Nói với Ngài về tình yêu của chúng ta

Để người phù trợ ta nơi bước đường dương thế.

Vẫn còn nở hoa buồn, hoa khổ đau

Xin nở hoa yêu thương và hy vọng

Cho ta thấy người thanh thóat nơi cuối trời

Ngài ơi ! Chiều nay ai nhớ ai khôn nguôi !

Phước An 14/11/85
1/11/84
Lm Nguyễn Kim Anh